Call 0 3932 3201 - 5 or Make Online ReservationMAKE RESERVATION NOW

Our Menu

โบสถ์วัดโรมันคาทอลิก

travel
โบสถ์วัดโรมันคาทอลิก

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วัดโรมันคาทอลิก) ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
(เดิมเป็นโรงเรียนสอน ศาสนา)ตัวโบสถ์ในปัจจุบันนับเป็นหลังที่ 5สร้างโดยคุณพ่อเปโตรปรีกาล เมื่อพ.ศ.2449
ตัวโบสถ์ยาว 60 ม. กว้าง 20 ม. สร้างด้วยสถาปัตย กรรมแบบโกธิกซึ่งจำลองแบบมาจากโบสถ์น็อตเตอร์ดาม
ในประเทศฝรั่งเศส คือหน้าต่างโค้ง และประดับด้วยลายฉลุโดย รอบตัวโบสถ์ มีหอด้านหน้าสองข้าง ซึ่งเดิมมี
ยอดแหลมแต่ได้รื้อออกเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2483 เพื่อไม่ให้เป็นที่หมายตา ในการโจมตี
โดยเฉพาะยามแสงแดดส่องจะรู้สึกเหมือนดั้งต้องมนต์สะกดและหากใครเข้าไป ในโบสถ์ช่วงที่กำลังสวดทำพิธีกรรม
จะพบกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธา และหากใครมีโอกาสเดินเข้าไปภายในโบสถ์ก็จะได้สัมผัสกับอาคาร
ที่เป็นโถงโล่ง มีทางเดินเป็นชั้นลอยอยู่ทั้ง สองข้างช่องแสง อาคารประดับตกแต่งกระจกสี( Stainglass) เป็นรูป
นักบุญองค์ต่างๆ ในศาสนาคริสต์ ประตูโบสถ์จะเปิดก่อนการสวดมนต์ในแต่ละวัน ระหว่างนั้นสามารถเข้าไปเที่ยวชม
ความงามและถ่ายภาพได้ บริเวณด้านหน้า โบสถ์มีสวนหย่อมเล็กๆอยู่ 2 ข้าง มีประติมากรรมพระแม่มารีที่ใบหน้าสงบ
เปี่ยมเมตตา ยืนโดดเด่น อยู่ทางด้านขวามือ ของหน้าโบสถ์

_DSF6675อาสนวิหารฯ_1432699234

สำหรับโบสถ์วัดแม่พระฯ นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในเมืองจันทร์และ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
สำคัญของ เมืองจันท์แล้วมีรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี 2542 จากสมาคมสถาปนิก สยามการันตี ในความน่าสนใจ
ของโบสถ์หลังนี้ ส่วนทางททท.ก็ยกให้โบสถ์วัดแม่พระฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ประเภทมุมมองใหม่

cathedral_chanthaburi

การเดินทางไปโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรม
1. รถยนต์ส่วนตัว
ตั้งอยู่ในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ถนนตรีรัตน์ เลยวัดไผ่ล้อมไป 1 กิโลเมตร ในตัวเมืองจันทบุรีหรือจากตัวเมืองบริเวณชุมชน เก่าริมน้ำจันทบูรสามารถเดินข้ามสะพานวัดจันทร์ไปตามถนนจันทมิตรจะพบทางแยกขวาไปโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธิ

2. โดยรถสาธารณะ
รถโดยสารปรับอากาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) และหมอชิต ทุกวัน ตั้งแต่ 04.00 – 24.00 น. ออกทุกชั่วโมง สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2391 8097, 0 2391 2504 www.transport.co.th บริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2391 4146, 0 3935 0357
พรนิภาทัวร์ โทร. 0 2391 5179, 0 3931 1278 ศุภรัตน์ทัวร์ โทร. 0 2391 2331, 0 3931- รถโดยสารปรับอากาศ
จากนั้นนั่งรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างบอกว่าไปลงสะพานวัดจันทร์ ค่าโดยสาร 25-30 บาท

3.รถตู้ไปจันทบุรี
ขึ้นรถที่เซ็นจูรี่ให้บริการทุกวัน เริ่มตั้งแต่ 6 โมงเช้า – 1 ทุ่ม ราคาเที่ยวละ 200 บาท โดยรถตู้จะจอดที่ห้างโรบินสัน จากนั้นนั่ง รถมอเตอร์ไซต์รับจ้างบอกว่าไปโบสถ์คริสต์ ค่าโดยสาร 25 บาท

map

แหล่งที่มา : http://www.paiduaykan.com และ http://thai.tourismthailand.org